2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005, ότι το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω αναδοχής του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCO ATE, του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT με την έκδοση 14.847.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις3/08/2009, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τετάρτη 5/08/2009.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, https://www.intrakat.gr/, στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσηςhttp://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνώνhttp://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςhttp://www.hcmc.gr, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 19oχλμ. Λεωφ.Παιανίας Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία Αττικής, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης AlphaBank, Πανεπιστημίου 45, 2ος όροφος, Αθήνα.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής των παραπάνω αναφερόμενων κλάδων έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

3/08/2009

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

5/08/2009

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

5/08/2009

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου)

6/08/2009

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

6/08/2009

Δημοσίευση της ανακοίνωσηςστο Η.Δ.Τ. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

10/08/2009

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6677700) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.