2008

Η INTRAKAT υπέγραψε νέα σύμβαση προϋπολογισμού 2,2 εκατ. Ευρώ

Παιανία, 24 Ιουλίου 2008 – Με ένα νέο έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ ενδυναμώνεται η παρουσία της Intrakat στον τομέα των κατασκευών.

Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της INTRAKAT και της εταιρείας «SGB ΕΛΛΗNΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εμπορικού συγκροτήματος της LeroyMerlin στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η Intrakat αναλαμβάνει να κατασκευάσει σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της «ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, την κατασκευή κτιρίου HotShell, υπαίθριου εμπορικού χώρου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 493 θέσεων, τους απαραίτητους δρόμους πρόσβασης σε αυτό και τους χώρους πρασίνου. Η INTRAKAT θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την ολοκλήρωση όλων των Η/Μ εργασιών και της υλικοτεχνικής υποδομής, της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης και διαχωρισμού των εσωτερικών χώρων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

HIntrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, την έχουν καταστήσει ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό οργανισμό με ισχυρό λειτουργικό υπόβαθρο και επιτυχημένη παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 583 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E:ipapav@intracom.gr, Web:www.intrakat.com