2008

Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ για την INTRAKAT

Παιανία, 31 Ιουλίου 2008 – Δύο νέες συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ υπέγραψε η INTRAKAT στους τομείς των κατασκευών και των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών.

Η πρώτη σύμβαση ύψους 2,2 εκατ. ευρώ μεταξύ της INTRAKAT και της εταιρείας HALYPSCEMENT, μέλους του Ιταλικού Ομίλου ITALCEMENTI, αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη τριών επιπλέον silo αποθήκευσης προσμίκτων τσιμέντου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 40 μέτρων, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της HALYPSCEMENT στον Ασπρόπυργο.

Η δεύτερη σύμβαση μεταξύ της INTRAKAT και του Δήμου Τρίπολης, είναι ύψους 0,7 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου, συνολικού μήκους 12,1 χλμ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και των υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.

Η INTRAKAT πρωτοπόρος στους τομείς των κατασκευών και των ευρυζωνικών έργων συνεχίζει την ανάπτυξή της και διευρύνει τη δραστηριότητά της σε εξειδικευμένα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτών.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 583 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com