2006

Γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας INTRAKAT

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT ότι σε συνέχεια της από 19/6/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι η εξής:

19 χλμ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 190 02