2004

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ INTRAKAT

Αύξηση κερδοφορίας κατά 27 % παρουσίασε το Α΄ εξάμηνο του 2004 η εταιρία ΙΝΤRAKAT σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2003, ενώ υποχώρηση εμφάνισαν οι αντίστοιχες πωλήσεις. Η αύξηση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής ανασυγκρότησης της εταιρίας, που προχωρεί με γοργούς ρυθμούς από την αρχή του έτους , της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών, τόσο στο εξωτερικό (Βαλκανικές χώρες) όσο και στο εσωτερικό καθώς και της ενεργότερης συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα. Η φαινομενική υποχώρηση των πωλήσεων, είναι αποτέλεσμα της έντονης δραστηριοποίησης της εταιρείας σε θυγατρικές και σε κοινοπραξίες, η οποία εμφανίζεται στα έσοδα συμμετοχών με αύξηση 70% για το Α΄ εξάμηνο του 2004 σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων, η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών 12,8 εκατ.ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις ύψους 50.000.000 ευρώ, ενώ παράλληλα κινείται στη βάση ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης, που στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

  • ‘Έμφαση στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Βαλκανικές χώρες , όπου ήδη
  • δραστηριοποιούνται θυγατρικές εταιρείες της
  • Επέκταση σε νέους νευραλγικούς τομείς όπως το περιβάλλον, η διαχείριση
  • φυσικών πόρων.
  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης
  • μεγάλων έργων.
  • Έντονη συμμετοχή και δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • των οικοδομικών και βιομηχανικών έργων