2004

ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Αποφασίσθηκε, επίσης, η αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε INTRAKAT, η μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ και η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου INTRACOM και της INTRAKAT κ. Σωκράτης Κόκκαλης τόνισε ότι το τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώθηκε μια σημαντική φάση αναδιοργάνωσης, η οποία εξασφαλίζει ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης για την εταιρία και τον Όμιλο.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT κ. Π. Σουρέτης, στην ομιλία του, υπογράμμισε ότι οι προοπτικές διαγράφονται ιδιαίτερα αισιόδοξες, καθώς η εταιρία με τη νέα της διοίκηση και νέα οργανωτική δομή κινείται σε μία δυναμική τροχιά ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δυναμική της Εταιρείας προσδιορίστηκε με στοιχεία και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα:

1. Ανέλαβε οικοδομικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ επίκειται άμεσα η υπογραφή συμβάσεων ύψους 10 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων.
2. Σε Κοινοπραξία με τις εταιρίες NAMAKO, SEALINK και PICO, ανέλαβε την “Προμήθεια με Μίσθωση και Αγορά αγαθών και συναφών παρακολουθηματικών εργασιών για τις αθλητικές διοργανώσεις του 2004, Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς Αγώνες – Αθήνα 2004”, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.
3. Στο πλαίσιο της επιτυχούς συνεργασίας της με την Vodafone, υπέγραψε Σύμβαση, αξίας 1,85 εκατ. ευρώ, ενώ επίκειται η υπογραφή Πλαισιακής Σύμβασης συνολικού τιμήματος 20 εκατ. ευρώ.
4. Συνεχίζεται η συνεργασία με την COSMOTE για την κατασκευή σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνολικό ύψος παραγγελιών 1.2 εκατ. ευρώ, για το α’ εξάμηνο του 2004.
5. Μέσω υπογεγραμμένων συμβάσεων, συμμετέχει σε έργα Φυσικού Αερίου Ε.Π.Α. και Δ.Ε.Π.Α. στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ.
6. Μέσω της θυγατρικής της ΙΝ.ΜΑΙΝΤ δραστηριοποιείται στον τομέα της συντήρησης και επισκευής παντός τύπου εγκαταστάσεων, με πωλήσεις που το 2004 θα φτάσουν το 1 εκατ. ευρώ και το 2005 τα 2.5 εκατ. ευρώ
7. Έχει προεπιλεγεί και θα συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που πρόκειται σύντομα να διενεργηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την κατασκευή μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων οδοποιίας.

Ο κ. Π. Σουρέτης ανέφερε ότι η Εταιρεία έχει αποφασίσει την ανάπτυξη και συμμετοχή της σε περιβαλλοντικά έργα, καθώς και σε έργα διαχείρισης φυσικών πόρων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Υπογράμμισε, επίσης, την απόφαση για περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, των Σκοπίων και της Αλβανίας, καθώς και την επέκταση της στην αγορά της Λιβύης.