2005

Νέο έργο 22,9 εκατ. Ευρώ για την INTRAKAT

Υπεγράφη χθες η σύμβαση για το έργο «Αναβάθμιση – Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο τμήμα «Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας», συνολικού ποσού 22,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαβανομένου Φ.Π.Α.) μεταξύ της INTRAKAT και της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.».

Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και περιλαμβάνει εργασίες:

  • βελτίωσης της υπάρχουσας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με ασφαλτικές εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε μήκος 51 χλμ περίπου
  • πλήρoυς κατασκευής δύο ανισόπεδων κόμβων στις θέσεις Τούζλας και Νέας Περάμου
  • κατασκευής τριών άνω διαβάσεων με άνοιγμα 28μ εκάστη • κατασκευής και βελτίωσης παραπλεύρου και καθέτου οδικού δικτύου του ανωτέρω τμήματος

Υπενθυμίζεται ότι οι υπογεγραμμένες συμβάσεις της INTRAKAT από την αρχή του έτους ανέρχονται συνολικά σε 51,2 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται πέραν του σημαντικού αριθμού τηλεπικοινωνιακών έργων, το Αεροδρόμιο της Καρπάθου, το έργο συντήρησης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, το δίκτυο οπτικών ινών στο Κόσσοβο.

Με τα έργα αυτά, επιβεβαιώνεται η στρατηγική που έχει θέσει η ∆ιοίκηση της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει την εδραίωση και διεύρυνση της παρουσίας της INTRAKAT στα ∆ημόσια και Ιδιωτικά έργα και την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987. Από το 2001 διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά του Χ.Α. Περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE/XAA Smallcap 80. Η INTRAKAT κατέχει κατασκευαστικό πτυχίο 6ης τάξης του ΜΕΕΠ. ∆ιαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα κατασκευών οικοδομικών ∆ημοσίων και Ιδιωτικών έργων, και ηγετική θέση στους τομείς Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών. ∆ραστηριοποιείται κυρίως σε: έργα υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρομηχανολογικά, οικοδομικά, υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου κλπ. Η δυναμική και ανοδική πορεία της INTRAKAT και η πλεονεκτική, έναντι των ανταγωνιστών της, θέση ενισχύεται από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την εμπειρία, τη συνέπεια και από την ποιοτικώς εγγυημένη εκτέλεση των έργων, δεδομένου ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τα πλέον σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας (ISO 9001:2000) και παρακολούθησης εκτέλεσης των έργων. Η στρατηγική της Εταιρείας περιλαμβάνει τη συστηματοποίηση των συνεργασιών στο ελληνικό χώρο, την ενίσχυση της παρουσίας της στο ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο των διεθνών αγορών (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη, Αρμενία, Κόσσοβο) και τη δραστηριοποίηση στα νέα αναπτυσσόμενα και νευραλγικά πεδία, όπως είναι το περιβάλλον, η διαχείριση φυσικών πόρων, η ενέργεια και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Περισσότερες πληροφορίες: www.intrakat.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 21–06674346, e-mail: ipapav@intranet.gr