2005

Κατασκευαστική «ισχύς εν τη ενώσει» με INTRAKTOR στη Ρουμανία κοινή θυγατρική από INTRAKAT και ΑΚΤΩΡ

Με την δημιουργία της θυγατρικής INTRAKTOR στη Ρουμανία, οι κατασκευαστικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ και INTRAKAT σηματοδοτούν το ενδιαφέρον τους για ενεργή παρουσία στην κατασκευαστική αγορά της χώρας. Η συνεργασία αυτή συνθέτει και συνδυάζει την μοναδική κατασκευαστική τεχνογνωσία, την εμπειρία και οικονομική επιφάνεια για την ανάπτυξη μεγάλων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών αποτελεί μία δυναμική παρέμβαση της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα εδράζει μία νέα συντεταγμένη ισχυρή παρουσία στην δυναμική και ανερχόμενη αγορά της Ρουμανίας, η οποία βρίσκεται στην τελική ενταξιακή της φάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2007.

Η ελληνική πρωτοβουλία, συνθέτοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών και ειδικότερα την παραδοσιακή τεχνογνωσία και εμπειρία της ΑΚΤΩΡ σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, έργα υποδομής και συγχρηματοδοτούμενα και την μακροχρόνια γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ρουμανικής κατασκευαστικής αγοράς σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη εμπειρία σε μεγάλα έργα υψηλής τεχνολογίας και μεταλλικών κατασκευών από την INTRAKAT, αποσκοπεί:

α) στη δημιουργία ενός αξιόπιστου κατασκευαστικού ελληνικού σχήματος στην Ρουμανία, ενόψει της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

β) στην ενεργή συμμετοχή και διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων στην σταδιακά αναπτυσσόμενη αγορά της χώρας, δεδομένης της επενδυτικής δυνατότητας του νέου σχήματος

γ) στην εξαγωγή και αξιοποίηση της ελληνικής κατασκευαστικής εμπειρίας και στην δημιουργία όρων ισότιμου ανταγωνισμού με μεγάλα ονόματα της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς

δ) στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών τόσο με ελληνικές εταιρείες, όσο και με μεγάλους διεθνείς ομίλους καθώς και στην ενδυνάμωση του δικτύου των τοπικών συνεργιών.

ε) τέλος, στην υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην αγορά της Ρουμανίας, αποκαθιστώντας ισχυρή εταιρική φήμη, συνέπεια και σταθερότητα της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας

Οι ∆ιοικήσεις των δύο εταιρειών εκτιμούν, σύμφωνα με τις αναλύσεις τους, πως αυτή η στρατηγική συμμαχία με την σύσταση μίας νέας εταιρείας στην Ρουμανία, θα διαμορφώσει νέους και ενδιαφέροντες όρους και προοπτικές στην αγορά της γειτονικής χώρας, αλλά και απαρχή μίας δυναμικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής.

Η νέα κατασκευαστική εταιρεία INTRAKTOR, η οποία θα εστιάσει σε όλο το φάσμα έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα συμβάλλει, μέσω της κατασκευαστικής δραστηριότητας, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις δύο χώρες, ενώ ταυτόχρονα θα τονώσει την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην ευρύτερη αγορά.