2007

Γνωστοποίηση

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ, INTRAKAT σχετικά με τη συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών της»

Κύριοι,

σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών της, που εδρεύουν στη Ρουμανία, INTRACOMCONSTRUCTS.A. και INTRAKATROMANIASRL, με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη.