2010

Γνωστοποίηση σχετικά με την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

Παιανία 10/05/2010

Η Intrakat συνεχίζει τις ενέργειες της για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες.

Η κατασκευή νοσοκομειακής υποδομής αποτελεί θεμελιώδες έργο για την ευρύτερη περιοχή, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες, και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες υπηρεσιών υγείας εκεί. Η σημαντική αυτή επένδυση θα εξασφαλίσει πολυάριθμες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου όσο και με τη λειτουργία του.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου ΙΑΣΩ στην περιοχή των νοτίων προαστίων στην Αττική, αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξής του.

Σταθμίζοντας τις ιδιαίτερα κρίσιμες χρηματοοικονομικές συνθήκες, οι δύο όμιλοι από κοινού αποφάσισαν την λύση  της συμφωνίας τους και την επανεξέταση της με την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων.