2005

Γνωστοποίηση συνεργασίας των εταιρειών INTRAKAT και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ‘ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (εφεξής η ‘INTRAKAT’) γνωστοποιεί ότι την 26η-10-05 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ αυτής και της εταιρείας ‘ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (εφεξής η ‘ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’), σχετικά με την έναρξη συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών για την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων στη Ρουμανία. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί με την ανάληψη και καταβολή από την ‘ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’ του συνολικού ποσού της επικείμενης αύξησης του κεφαλαίου της εδρεύουσας στο Βουκουρέστι Ρουμανίας εταιρείας με την επωνυμία ‘ΙΝTRAKAT ROMANIA SRL’, το συνολικό σημερινό κεφάλαιο της οποίας κατέχει η εταιρεία INTRAKAT. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΙΝTRAKAT ROMANIA SRL’, η συμμετοχή των εταιρειών INTRAKAT και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στο κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% για καθεμία. Ακολούθως, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη μετατροπή της εταιρείας ‘ΙΝTRAKAT ROMANIA SRL’ σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘ΙNTRAKTOR S.A.’ στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας οι εταιρείες INTRAKAT και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. θα συμμετέχουν με ποσοστό 50% η καθεμία.