2007

Γνωστοποίηση διοικητικής αναδιοργάνωσης και ορισμού νέου Οικονομικού Διευθυντή της ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διοικητικής αναδιοργάνωσης και ορισμού νέου Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ. INTRAKAT»

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 30/03/2007 αποχώρησε οικειοθελώς από την εταιρεία, ο ΟικονομικόςΔιευθυντής αυτής, κ. Βασίλειος Κουλοχέρης. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τις συνεδριάσεις του της 30/03/2007, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Σταύρου Νιφόρα ως νέου Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας,τη διοικητική αναδιοργάνωση και την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η νέα διοικητική οργάνωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

  1. κ. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου – Γενικός Διευθυντής
  2. κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη – Διευθυντής Θυγατρικών
  3. κ. Σταύρος Νιφόρας του Ηρακλή – Οικονομικός Διευθυντής
  4. κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος του Νικολάου – Διευθυντής Κατασκευών & Τεχνικός Διευθυντής, με αναπληρωτή του τον κ. Θεόδωρο Γαϊτάνο του Κλεάνθους
  5. κ. Δημήτριος Μπελιώτης του Γεωργίου – Διευθυντής Ευρυζωνικών Δικτύων
  6. κ. Σπυρίδων Τζιώτης του Γεωργίου – Αντωνίου – Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών και Εργοστασίου, με αναπληρωτή Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών τον κ. Κωνσταντίνο Νέζη του Ανδρέα
  7. κ. Νικόλαος Φραγκάκος του Ιωάννη – Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακών Έργων