2003

Η INTRAKAT Χορηγός της ‘Εκθεσης Πανόραμα Ολυμπιακών Έργων

H INTRAKAT είναι χορηγός της έκθεσης Πανόραμα ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Helexpo, από 1 έως 3 Μαρτίου υπό την αιγίδα των φορέων:

http://www.newgenesis.gr/

* Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
* Υπουργείο Πολιτισμού,
* Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
* Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Έκθεση προβάλλει μεταξύ άλλων, Ολυμπιακά έργα (Νέες αθλητικές
εγκαταστάσεις, Συγκοινωνιακά έργα, Οδικά έργα, Έργα μέσων σταθερής τροχιάς, Έργα υποδομής Ολυμπιακών Αγώνων), Κατασκευές μεγάλων έργων (Έργα Υποδομής και Ανάπτυξης, Οδικά, Σιδηροδρομικά, Λιμενικά, Αερολιμένες) Έργα περιβάλλοντος, Έργα τουριστικής υποδομής, Ολυμπιακά προϊόντα και Ολυμπιακούς χορηγούς.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα. Με αφορμή το γεγονός αυτό διοργανώνεται το Πανόραμα των Ολυμπιακών έργων, ώστε όλοι οι Έλληνες να γνωρίσουν την τελική μορφή των έργων και όλους τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια πραγματοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων.