Ανάπλαση Πεδίου Άρεως

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφισταμένου εξοπλισμού των παιδικών χαρών και αντικατάσταση αυτού με νέο, συμπλήρωση της περίφραξης στο σύνολο του περιγράμματος του πάρκου, τοποθέτηση κιγκλιδώματος στο μεγαλύτερο μήκος της περίφραξης και τέλος, αντικατάσταση του δικτύου και των σωμάτων ηλεκτροφωτισμού με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας και παραδοσιακής εμφάνισης.
Περίοδος Εκτέλεσης2002-2003

Ανάπλαση Πεδίου Άρεως map