Συντήρηση συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Συντήρηση σε κοινοπραξία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεών του – Βόρειος Τομέας

Συντήρηση συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου map