2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Παιανία,26 Mαρτίου 2007

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών της, που εδρεύουν στη Ρουμανία, INTRACOM CONSTRUCT SA και INTRAKAT ROMANIA SRL, με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ,
κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 210 – 06674346,
email: ipapav@intranet.gr