2005

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ INTRAKAT, ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, ολοκληρώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματός της στο Κόσσοβο, με έδρα στο Kacanik Stari Kacanik Κοσσόβου.
Το υποκατάστημα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας Κοσσόβου με αριθμό 70292407/16-8-2005, και έλαβε τον Α.Φ.Μ.: 2012776 από το Υπουργείο Οικονομίας και Δημοσιονομικής/Φορολογικής Διοίκησης Κοσσόβου την 23-8-2005.