2005

Γνωστοποίηση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAKAT” ότι στο διαγωνισμό που προκήρυξε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου Αναβάθμισης και Βελτίωσης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο τμήμα “Στρυμώνας – ’γιος Ανδρέας” (προϋπολογισμού 36 εκατ. Ευρώ) προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η INTRAKAT. Το έργο περιλαμβάνει την επίστρωση νέου τάπητα σε μήκος 50 χλμ. και την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στη Τούζλα και τη Νέα Πέραμο, με προθεσμία ολοκλήρωσης σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.