2019

Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2019

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019