2017

Οικονομικά αποτελέσματα 2017

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2017

Ετήσια

Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

INTRADEVELOPMENT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INTRAPOWER
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INTRA – BLUE A.E.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017