Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Πληροφορίες Έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τόπος Εκτέλεσης: Κάρπαθος

Περιγραφή: Νέο διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 3.000 τ.μ. σε οικόπεδο 11.000 τ.μ.,  δυναμικότητας 22 κλινών

Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2014 – Ιούνιος 2017

Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου map