Πλήρης αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού με 25% αύξηση των χώρων παραλαβής αποσκευών.