Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές του προφίλ των εργαζομένων που απασχολούνται επί του παρόντος από την εταιρεία. Για να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπληρώστε τα στοιχεία σας δεξιά...

10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

apply here...
close button

με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

apply here...
close button

με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη

apply here...
close button
submit your CV...