Θέσεις Εργασίας

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας στην INTRAKAT.

Στη συνέχεια εμφανίζονται ενδεικτικά προφίλ εργαζομένων που απασχολούνται στην εταιρία:

  • Πολιτικός Μηχανικός, 10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Μηχανολόγος Μηχανικός, 10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Πολιτικός Μηχανικός, 5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Μηχανολόγος Μηχανικός, 5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, 5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Τεχνολόγος Η/Μ Μηχανικός, 5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής
  • Εναερίτης, με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη

Όλες οι θέσεις εργασίας απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα για ομαδική εργασία και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.

Αποστολή βιογραφικού

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ