Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Σ. Μαρμαγγιόλης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Middlesex. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα με ειδίκευση στην εταιρική χρηματοδότηση. Συνεργαζόμενος με όλους τους μεγάλους Ελληνικούς κατασκευαστικούς  ομίλους έχει αποκτήσει καλή γνώση των εργασιών του κλάδου. Διετέλεσε Επικεφαλής Πελατειακής Κάλυψης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων της Εμπορικής Τράπεζας και Σύμβουλος Διοίκησης της ALPHA BANK σε θέματα Wholesale Banking. Στο διάστημα 2016-2019 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας  Αττικής. Από τον Αύγουστο του 2018 είναι μέλος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων του Ν.4172/2013.