Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Aπό το 1987 εργάστηκε στο Λογιστήριο της εταιρείας INTRACOM AE, στις ακόλουθες θέσεις:

1987 – 1991: Λογιστής
1991 – 1999:  Υποδιευθυντής
1999 – 2006: Διευθυντής

Μετά την απόσχιση των κλάδων της εταιρείας το 2006 και τη δημιουργία θυγατρικών, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου στη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS. Από τον Φεβρουάριο 2016 ανέλαβε χρέη Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 που συνταξιοδοτήθηκε.

Το διάστημα 1980-1987, πριν την ένταξή του στην INTRACOM AE, εργάσθηκε ως υπεύθυνος λογιστής στην εταιρεία GRUDIG του Ομίλου Χατζημιχάλη.

Είναι άριστος γνώστης όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας.