ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες Έργου

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Βελτίωση-Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5(Χ.Θ. 0+000-Περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4a)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση – αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από την περιοχή του Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 – περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200). Στις εργασίες περιλαμβάνονται η δημιουργία δύο νέων ανισόπεδων κόμβων (ΑΚ14 25ης Μαρτίου και Α/Κ Μακρυγιάννη), η αναβάθμιση του Α/Κ Λαγκαδά, η αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, κεντρικής νησίδας (βάσει νέων προδιαγραφών) και ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του τμήματος καθώς και παρεμβάσεις στο παράπλευρο και τοπικό δίκτυο. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού, σήμανσης, ασφάλειας, οικοδομικών και πρασίνου.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2013-

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης map