Ανακατασκευή Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, τμήμα Στρυμώνας Αγ. Ανδρέας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Ανακατασκευή εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας, τμήμα Στρυμώνας – Αγ. Ανδρέας, 51 χλμ.

Ανακατασκευή Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, τμήμα Στρυμώνας Αγ. Ανδρέας map