Βιομηχανική Μονάδα Argo Rom Plastics στη Ρουμανία

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής, συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ.

Περίοδος Κατασκευής: Αύγουστος 2007 – Μάρτιος 2008

Βιομηχανική Μονάδα Argo Rom Plastics στη Ρουμανία map