Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – τμήμα Αγ. Δημήτριος Σελλάδες

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – τμήμα Αγ.Δημήτριος Σελλάδες, 39 χλμ., κατασκευή σε κοινοπραξία

Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – τμήμα Αγ. Δημήτριος Σελλάδες map