Έργα στον υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρέμα Ασπρορέμα Βορεινού Αριδαίας Ν. Πέλλης

Περιγραφή: Κατασκευή έργων υποδομής υδροηλεκτρικού σταθμού 41 MW στην περιοχή Ρέμα Ασπρορέμα Βορεινού Αριδαίας