Υπογράφηκε η σύμβαση ύψους 38,14 εκατ. ευρώ για το έργο “Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου”

Παιανία, Τρίτη 08 Μαΐου 2012

Υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της INTRAKAT και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων η σύμβαση για το έργο  “Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου”, προϋπολογισμού 38,14 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή έργου αφορά την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου και περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος αγωγού, με την κατασκευή σήραγγας, μήκους περίπου 3,5 χλμ, η οποία θα διανοιχθεί με TBM (μέθοδος ολομέτωπης κοπής).

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (απομόνωση καταβοθρών, προσαγωγών τάφρων, υδροληψίας).
  • Σήραγγα Οροπεδίου – ταμιευτήρα Αποσελέμη συνολικού οριζοντίου μήκους περίπου 3,5 χλμ. με τα έργα εισόδου των νερών της σήραγγας στο Οροπέδιο – κλήση σήραγγας περίπου 15%.
  • Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (αγωγός πτώσης μήκους 3,5χλμ), ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, θυροφραγμάτων, καταστροφής ενέργειας κλπ
  • Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη από την περιοχή του έργου καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα Αποσελέμη και τεχνικά οδογεφυρών

Το έργο έχει διάρκεια κατασκευής 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 399 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com