Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη-Πλατάνα-Σκούρα

Φορέας Έργου: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Σπάρτης, Νομός Λακωνίας

 Περιγραφή: Κατασκευή οδικών έργων 2,3χλμ, γεφύρωση ποταμού Ευρώτα 300μ, τεχνικά έργα οδοποιίας και διευθέτηση ρέματος Αφυσσού.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2018