Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων πόλεων Άργους – Ναυπλίου – Ν.Κίου

Περιγραφή: Κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου, αποδοτική λειτουργία για διάστημα 15 μηνών, εκπαίδευση του προσωπικού και παράδοση σειράς ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρησή του.
Περίοδος Εκτέλεσης: 1999-2001