Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 30.988 m2 και δημιουργία νέας πρόσβασης και ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού.

Νέος πυροσβεστικός σταθμός και φυλάκια ελέγχου.