Σωτήριος Ν. Φίλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οικονομολόγος με ειδίκευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Συμμετέχει επίσης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στα Δ.Σ. της Intracom Holdings και της Κέκροψ ΑΕ από το 2009, και του Ομίλου Intralot από το 2008. Υπήρξε στέλεχος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το 1963 έως και το 2006.
Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ.