Πέτρος Κ. Σουρέτης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Συμβούλος της Intrakat από το 2003, διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Intramet έως την απορρόφησή της από την Intrakat το 2005. Είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Intralot από το 2008, ενώ το 2010 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κέκροψ ΑΕ. Παράλληλα, κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Intrakat. Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίων MSc από το City University of London και International ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αναλυτικό βιογραφικό