Γεώργιος Αρ. ‘Αννινος

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Κατείχε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη Γερμανία πριν αναλάβει καθήκοντα Διευθυντού Τηλεπικοινωνιακών Έργων στην Intracom το 1989, ενώ το 1994 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή παρά τω Προέδρω. Μέλος του Δ.Σ. της Intracom από το 2000, εκλέχθηκε στη συνέχεια στο Δ.Σ. της Intracom Holdings και το 2006 διορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος στο Γραφείο Διοίκησης. Από το 2014 είναι Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings, ενώ παράλληλα συμμετέχει στα Δ.Σ. αρκετών εταιρειών του Ομίλου.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Τηλεπικοινωνιών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.