Δημήτρης Αρ. Παππάς

Εκτελεστικό Μέλος

Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Intrakat. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2004 και διατέλεσε Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής / Διευθυντής Εξωτερικού. Υπήρξε επίσης στέλεχος του Ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίων MSc in Construction Management από το Heriot-Watt University και ΜΒΑ από την ΑΣΟΕΕ.