Χαράλαμπος Κ. Καλλής

Εκτελεστικό Μέλος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Msc Mechanical Engineering Cranfield University (U.K.). Γενικός Διευθυντής της εταιρείας INTRAMET (2005-2006), Διευθυντής Διαγωνισμών Ο.Ε.Ο.Α. “Αθήνα 2004” (2001-2004), Διευθυντής Τομέα Συμβάσεων και Τεχνικών Προμηθειών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»(1999-2001), Τεχνικός Προϊστάμενος Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων TEXACO Α.Ε.Ε.Π. (1993-1999) Τον Ιανουάριο 2006 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της INTRAKAT και από τον Ιούνιο 2008 είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας