Αναστάσιος Μ. Τσούφης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Intrakat από το 2003.
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.