Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού συστήματος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Περιγραφή: Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού συστήματος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των πιο πάνω εταιρειών