Σύστημα εκσυγχρονισμού ΟΤΕ

Περιγραφή: Σύστημα εκσυγχρονισμού, 125 σταθμοί συγχρονισμού