Μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και του υποβρυχίου αγωγού διάθεσης

Περιγραφή: Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, όπου περιλαμβάνεται μονάδα υποδοχής και προ-επεξεργασίας λυμάτων
Περίοδος Εκτέλεσης: 2003