Εγκατάσταση ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας στο πέταλο του Μαλλιακού κόλπου

Περιγραφή: Εγκατάσταση ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας στο πέταλο του Μαλλιακού κόλπου