Σιλό Halyps Cement Α.Ε.

Περιγραφή: Σχεδιασμός, κατασκευή και επίβλεψη σιλό, χωριτηκότητας 32.000 κ.μ., 1.000 τ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο