Έργα Αποχέτευσης Δήμου Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου-Κατασκευή Δικτύων (Ν58.00)

Περιγραφή: Έργα Αποχέτευσης Δήμου Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου-Κατασκευή Δικτύων (Ν58.00). Το έργο εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-