19% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 9.605 m2