Συνδρομητικά αγροτικά συστήματα

Περιγραφή: Εγκατάσταση συνδρομητικών αγροτικών ραδιοσυστημάτων, 250 συστήματα (11 σταθμοί ανά σύστημα)