Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής

Περιγραφή: Κατασκευή του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής, τμήμα Ποτίδαια-Κασσανδρεία συνολικού μήκους 17 χιλιομέτρων. Η σύνδεση του οδικού τμήματος με το υπάρχον δίκτυο οδών γίνεται μέσω δύο ανισόπεδων κόμβων, ενός στην περιοχή Φώκαιας και του άλλου στην περιοχή της Κασσανδρείας.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2010-