Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην περιοχή Ρουφ.

Περιγραφή: Αποπεράτωση ανακατασκευής διατηρητέου κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου

Περίοδος Εκτέλεσης: 2011